Střešní latě, prkna a fošny

K dispozici jsou všechny nejpoužívanější rozměry 3x5, 4x5, 4x6 ( míry v cm )

Prkna tl. 24mm nabízíme v různých šířkách od 8 do 35 cm. Vše běžně dodá-

váme v délkách 2, 3, 4 a 5m. Na přání řezivo impregnujeme v impregnační

vaně ( Používáme hnědý BOCHEMIT QB ).


Hranoly pro střešní konstrukce

Hranoly vyrábíme v konkrétních rozměrech přímo dle přání zákazníka. Běž-

né rozměry máme v omezené míře skladem.Maximální délky jsou cca 14m.


Palubky a podlahovky

Palubky dodáváme v základním rozměru 17x100mmm, délce 3 a 4m v profilu

oboustranné. Na přání vyrobíme profil klasik a tatran. Plotovky dodáváme v

základním rozměru 17x103mm, délce 3 a 4m. V profilu hranaté nebo zaoble-

né. Výroba palubek a podlahovek na osmi hřídelové čtyřhranné frézce je zá-

rukou perfektní rovinnosti a vysoké kvality povrchu. Materiál bor, dle dohody

smrk.


Sušení dřeva

Nabízíme sušené řezivo  v tloušťce 50-80mm.  Celý proces sušení je řešen

plně automatickou regulací. Řezivo skladujeme ve vytápěné hale.


Dřevěné brikety

Toto ekologické palivo vyrábíme z pilin a hoblin bez použití jakýchkoliv pojiv.

Dřevěné brikety jsou velice oblíbeným topivem pro jejich vysokou výhřevnost

a příznivou cenu. Brikety jsou baleny ve 20kg pytlích.


Vazby

Vazby a střešní konstrukce jsou  zhotoveny po zaměření stavby v dílně.  Na

stavbu se doveze jen stavebnice, která se poskládá a ukotví. Vazba je posta-

vena ve velmi krátkém časovém úseku.  Vazba je navrhována podle rozpětí

stavby a typu krytiny.


Dřevěné stropy

Dodáváme materiál na překladové stropy různého vzhledu. Pro sruby, dřevo-

stavby a štíty.